Odhad ceny nehnuteľnosti

V prípade, že klient s nami podpísal exkluzívnu zmluvu, má nárok na vypracovanie odhadu ceny nehnuteľnosti zdarma.
Cena za vypracovanie odhadu ceny nehnuteľností je 50,-€.

Všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti je možné určiť v dedičskom konaní dvoma spôsobmi. Buď znaleckým posudkom ak to od Vás požaduje notár alebo vyjadrením odborníka (makléra) k cene nehnuteľnosti.

error: Obsah je chránený