Realitná činnosť

Realitná kancelária DOREAL vykonáva pre klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy s odbornou starostlivosťou .
Sprostredkovateľ (realitná kancelária) vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať pre klienta za odmenu uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť bližšie špecifikovanú v tejto zmluve.
Sprostredkovateľská zmluva je odplatnou zmluvou, keď výsledok je dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa.

error: Obsah je chránený